leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014

Jednorazowa amortyzacja w leasingu finansowym

Firma zamierza podpisać umowę leasingu finansowego, której przedmiotem będzie maszyna produkcyjna. Ponieważ firma posiada w 2014 r. status małego podatnika, chciałaby skorzystać z możliwości zastosowania w stosunku do tej maszyny jednorazowej amortyzacji. Czy korzystając z tego przywileju powinna uwzględniać przepisy o korekcie kosztów przy braku zapłaty, czy uregulowania te nie dotyczą jednorazowej amortyzacji?

Składnik majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej stanowiący przedmiot leasingu finansowego może być amortyzowany przez korzystającego (leasingobiorcę) przy zastosowaniu wszystkich metod amortyzacji przewidzianych dla danego środka trwałego. Zatem może to być metoda liniowa (art. 22i ustawy o pdof oraz art. 16i ustawy o pdop - Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.), degresywna (art. 22k ust. 1 ustawy o pdof i art. 16k ust. 1 ustawy o pdop) oraz jednorazowy odpis amortyzacyjny (art. 22k ust. 7-13 ustawy o pdof oraz art. 16k ust. 7-13 ustawy o pdop). Ponadto gdy umowa leasingu finansowego dotyczy środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 KŚT i okres, na który została zawarta, wynosi co najmniej 60 miesięcy (5 lat) - wówczas podatnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu metody liniowej opartej na stawkach amortyzacyjnych wynikających z okresu umowy (art. 22ł ust. 5 ustawy o pdof oraz art. 16ł ust. 5 ustawy o pdop).

Niezależnie od wybranej metody amortyzacji podatnik, który rozpoczął dokonywanie amortyzacji w leasingu finansowym, zobowiązany jest do pomniejszania kosztów podatkowych o już zaliczone do nich odpisy amortyzacyjne, w tej części, która odpowiada nieuregulowanym płatnościom składającym się na wartość początkową m.in. środka trwałego. Potwierdzają to organy podatkowe w wydawanych interpretacjach (por. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 września 2013 r., nr ILPB4/423-194/13-2/DS oraz z 23 sierpnia 2013 r., nr ILPB4/423-180/13-2/DS). Przy terminie płatności nie dłuższym niż 60 dni zmniejszenie kosztów podatkowych (ewentualnie zwiększenia przychodów) o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów powinno nastąpić w miesiącu, w którym upłynie 30 dni od terminu płatności. Natomiast gdy termin ten jest dłuższy niż 60 dni, wówczas zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów (ewentualnie zwiększenia przychodów), o zaliczone do nich odpisy amortyzacyjne w części odpowiadającej nieuregulowanym płatnościom składającym się na wartość początkową środka trwałego następuje w miesiącu, w którym upłynie 90 dni od momentu obciążenia nimi kosztów firmowych (art. 24d ust. 6 ustawy o pdof i art. 15b ust. 6 ustawy o pdop).

Gdy po dokonaniu zmniejszenia zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę odpisu wyłączonego uprzednio z tych kosztów - w miesiącu dokonania zapłaty.


Przepisy o korekcie kosztów uzyskania przychodów przy braku zapłaty mają zastosowanie również do zobowiązań wynikających z zawieranych przez przedsiębiorców umów leasingu finansowego.


Z przywołanych interpretacji fiskusa wynika, że pod kątem korekty kosztów każda rata leasingowa w części dotyczącej spłaty wartości początkowej powinna być ustalana i rozliczana odrębnie. Terminy płatności poszczególnych rat określone w harmonogramie spłat zazwyczaj nie przekraczają 60 dni. Wobec tego znajdą tu zastosowanie przepisy art. 24d ust. 1 ustawy o pdof oraz 15b ust. 1 ustawy o pdop i korekta kosztów będzie mieć miejsce wówczas, gdy wartość spłaconych rat kapitałowych będzie niższa od sumy naliczonych odpisów amortyzacyjnych i podatnik nie ureguluje tych rat z upływem 30 dni, licząc od terminu ich płatności. Natomiast gdy wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej leasingowanego środka trwałego znajduje pokrycie w uregulowanych płatnościach, korekta kosztów uzyskania przychodów z tego tytułu nie wystąpi.

www.LeasingFinansowy.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60