leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019

Ubezpieczenie przedmiotu umowy leasingu finansowego - rozliczenie u leasingobiorcy

Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu finansowego, której przedmiotem była specjalistyczna maszyna. W harmonogramie dołączonym do umowy wyszczególniono m.in. wartość ubezpieczenia maszyny. Czy kwota taka powinna zwiększyć wartość początkową leasingowanego środka trwałego?

Na wartość początkową leasingowanego środka trwałego nie powinna wpływać kwota jego ubezpieczenia, wyszczególniona w otrzymanym od leasingodawcy harmonogramie spłat. W takim przypadku koszt ubezpieczenia należy rozliczać na zasadach ogólnych, odnosząc go do okresu, którego ubezpieczenie dotyczy.

W przypadku środków trwałych użytkowanych w ramach umowy leasingu finansowego ich wartość początkową ustala się w oparciu o cenę nabycia. W myśl art. 16g ust. 3 ustawy o PDOP, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Przywołana definicja nie odnosi się do kosztów ubezpieczenia przedmiotu umowy, wskazuje jedynie, że wartość początkową zwiększają koszty ubezpieczenia w drodze, czyli ubezpieczenia dotyczące transportu nabywanego składnika majątku. Naszym zdaniem, koszt składki ubezpieczeniowej dotyczącej przedmiotu umowy leasingu (oczywiście innej niż wynikająca z ubezpieczenia w drodze) nie powinien zwiększać wartości początkowej leasingowanego środka trwałego. Koszty takiego ubezpieczenia dotyczą bowiem bieżącej eksploatacji maszyny, a tym samym nie wykazują żadnego związku z jego wartością początkową, a także finansowaniem zakupu, w tym w ramach umowy leasingu.

wykrzyknik Wydatki poniesione na ubezpieczenie przedmiotu umowy leasingu należy zaliczać do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach, tj. z uwzględnieniem art. 15 ust. 4d-4e ustawy o PDOP.

Należy przy tym pamiętać, że koszty ubezpieczenia (uznawane za inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami) są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Zauważmy, że potwierdzenie przedstawionego stanowiska w zakresie rozliczenia kosztów ubezpieczenia można częściowo odnaleźć w brzmieniu przepisów dotyczących opodatkowania umów leasingu. I tak, w art. 17f ust. 1 ustawy o PDOP, dotyczącym leasingu finansowego stwierdzono, że do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat leasingowych w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych, jeżeli są spełnione łącznie określone w tym przepisie warunki.

Przez spłatę wartości początkowej rozumie się równowartość wartości początkowej środków trwałych faktycznie otrzymaną przez finansującego w opłatach ustalonych w umowie leasingu, określoną zgodnie z art. 16g (czyli w cenie nabycia), w podstawowym okresie umowy leasingu (por. art. 17a pkt 7 ustawy o PDOP).

Jak natomiast wynika z art. 17j ust. 2 ustawy o PDOP, do sumy opłat ustalonych w umowie leasingu nie zalicza się m.in. składek na ubezpieczenie tych środków trwałych, jeżeli w umowie leasingu zastrzeżono, że korzystający będzie ponosił ciężar tych składek, niezależnie od opłat za używanie.

Tak więc, jeżeli nawet, na podstawie umowy leasingu, ciężar opłat z tytułu ubezpieczenia przedmiotu leasingu obciąża korzystającego, opłaty takie nie są wliczane do sumy opłat stanowiących spłatę wartości początkowej. Można zatem przyjąć, że potwierdza to zasadność nieujmowania wartości ubezpieczenia w wartości początkowej leasingowanego środka trwałego.

www.LeasingFinansowy.pl - Leasing dla celów podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.