leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (402) z dnia 20.09.2015

Amortyzacja przedmiotu leasingu finansowego (kapitałowego)

Przedsiębiorca zawarł umowę leasingu finansowego, na podstawie której używa maszynę produkcyjną zaliczoną do grupy 5 KŚT. Jaką metodą może amortyzować ten środek trwały?

Przedsiębiorca może stosować wszystkie metody amortyzacji przewidziane dla tego środka trwałego, tj. metodę liniową, degresywną, jednorazowego odpisu amortyzacyjnego oraz przy zastosowaniu stawki indywidualnej. Ponadto może stosować szczególną metodę, która dotyczy umów leasingu finansowego (kapitałowego). Wyboru jednej z tych metod musi dokonać przed rozpoczęciem amortyzacji i stosować ją konsekwentnie do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.

1. Kiedy prawo amortyzacji przysługuje korzystającemu?

W myśl art. 22a ust. 2 pkt 3 updof oraz art. 16a ust. 2 pkt 3 updop, do środków trwałych zalicza się:

 • budowle, budynki, lokale będące odrębną własnością,
   
 • maszyny, urządzenia, środki transportu,
   
 • inne przedmioty,

niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy leasingu zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a (obu powołanych ustaw) odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.

Aby korzystający miał prawo do amortyzacji środka trwałego, muszą być spełnione łącznie warunki określone w art. 23f ust. 1 updof oraz art. 17f ust. 1 updop. Konieczne jest zatem, aby:

1) umowa leasingu zawarta została na czas oznaczony,

2) suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiadała co najmniej wartości początkowej środka trwałego, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego będącego uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiadała co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu,

3) jeżeli korzystającym nie jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie trwania umowy dokonywał korzystający.

Przy czym sumę opłat ustalonych w umowie leasingu, o której mowa w pkt 2, należy odnieść do wartości początkowej, jaką ustaliłby finansujący, gdyby składnik majątku uznał za środek trwały (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 października 2011 r., nr IBPBI/2/423-927/11/PC).

2. Ustalanie wartości początkowej

Przepisy podatkowe nie odnoszą się do sposobu ustalania wartości początkowej środków trwałych używanych na podstawie leasingu finansowego. Powszechnie przyjmuje się, że powinno się tu stosować regulacje odnoszące się do odpłatnego nabycia środka trwałego, czyli wartość początkową ustalić według ceny nabycia zdefiniowanej w art. 22g ust. 3 updof oraz art. 16g ust. 3 updop.

Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Gdy umowa spełnia warunki zawarte w art. 23f ust. 1 updof oraz art. 17f ust. 1 updop, korzystający ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów część odsetkową opłat leasingowych. W związku z tym podstawowym elementem wartości początkowej środka trwałego będzie suma kapitałowych części opłat leasingowych, która będzie odpowiadać wartości początkowej przedmiotów leasingu określonej w księgach podatkowych finansującego, wraz z ewentualną dopłatą wynikającą z opcji zakupu. Ponadto na wartość początkową środka trwałego mogą się złożyć również inne wydatki związane z nabyciem środków trwałych, a naliczone do dnia przekazania ich do używania (np. koszty transportu, montażu). Natomiast przy ustalaniu wartości początkowej nie można uwzględniać odsetkowej części opłat leasingowych, które bezpośrednio zaliczane są w koszty uzyskania przychodów.

3. Wybieranie metody amortyzacji

Przed rozpoczęciem amortyzacji podatnicy dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji, którą stosują konsekwentnie przez cały okres amortyzacji. Stosownie do art. 22ł ust. 4 updof i art. 16ł ust. 4 updop, w przypadku umów leasingu finansowego (kapitałowego) odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający na zasadach określonych w art. 22h-22k i art. 22m updof oraz odpowiednio art. 16h-16k i art. 16m updop. Oznacza to, że korzystający, dokonując odpisów amortyzacyjnych, może stosować wszystkie metody amortyzacji przewidziane dla danego środka trwałego, tj. metodę:

 • liniową - unormowaną w art. 22i updof i art. 16i updop,
   
 • degresywną - określoną w art. 22k ust. 1 updof i art. 16k ust. 1 updop,
   
 • z zastosowaniem indywidualnie ustalonej stawki amortyzacyjnej - uregulowaną w art. 22j updof i art. 16j updop,
   
 • jednorazowego odpisu amortyzacyjnego - zdefiniowaną w art. 22k ust. 7-13 updof oraz art. 16k ust. 7-13 updop.

Przepisy podatkowe przewidują również szczególną metodę amortyzacji, która dotyczy niektórych umów leasingu kapitałowego. Jak wynika z art. 22ł ust. 5 updof oraz art. 16ł ust. 5 updop, jeżeli:

 • zgodnie z zawartą umową prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych przysługuje korzystającemu,
   
 • środki trwałe objęte umową zaliczane są do grupy 3-6 Klasyfikacji Środków Trwałych,
   
 • umowa zawarta została na okres co najmniej 60 miesięcy,

to korzystający może dokonywać odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, ustalając stawki amortyzacyjne w proporcji do okresu wynikającego z umowy, z wyjątkiem środków trwałych o krótszym okresie amortyzacji niż okres trwania umowy.

Przy tej metodzie stawki amortyzacyjne mogą być podwyższane lub obniżane na zasadach obowiązujących przy metodzie liniowej, określonych odpowiednio w art. 22i updof i art. 16i updop.

www.LeasingFinansowy.pl - Leasing dla celów podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.