leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (336) z dnia 20.12.2012

Zmiany w leasingu

Od 1 stycznia 2013 r. przedsiębiorców czekają istotne zmiany przepisów podatkowych, w szczególności:

 • wprowadzony będzie obowiązek zmniejszenia kosztów w przypadku nieuregulowania w określonym czasie zobowiązań,
   
 • zostanie skrócony minimalny okres leasingu nieruchomości,
   
 • uregulowane będą skutki podatkowe zmiany stron umowy leasingu,
   
 • dopuszczona zostanie możliwość leasingu prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Zmiany te wprowadza ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342).

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jako przedmiot umowy

Uregulowania obowiązujące w ustawach o podatku dochodowym do końca 2012 r. wykluczają możliwość zawierania umów leasingu, których przedmiotem jest prawo wieczystego użytkowania gruntów. Ustawodawca dostrzegł jednak, że uregulowania te powodują wiele komplikacji, w sytuacji gdy zawierana jest umowa leasingu budynku (budowli) położonego na gruncie będącym przedmiotem prawa użytkowania wieczystego. Strony zawierają wówczas dwie osobne umowy - leasingu budynku (budowli) i umowę dzierżawy prawa wieczystego użytkowania gruntów, co nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Stąd wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników, ustawodawca uznał w ustawach o podatku dochodowym prawo użytkowania wieczystego gruntów za dopuszczalny przedmiot umowy leasingu oraz określił dla umów leasingu tego prawa identyczne skutki jak w przypadku leasingu gruntu. Stanowi to znaczące ułatwienie we wzajemnych rozliczeniach między stronami umowy leasingu. Zmiany dotyczące wprowadzenia możliwości podatkowego rozliczania leasingu prawa użytkowania wieczystego gruntów zostały wprowadzone w art. 23a pkt 1 i art. 23i updof oraz w art. 17a pkt 1 i art. 17i updop.


Krótszy okres dla leasingu nieruchomości

Dotychczas, aby można było uznać za umowę leasingu operacyjnego umowę dotyczącą nieruchomości podlegających amortyzacji, musiała być ona zawarta na okres co najmniej 10 lat. Ten minimalny okres umowy leasingu nieruchomości był zbyt długi z punktu widzenia finansującego, który ponosi ryzyko związane z potencjalną niewypłacalnością korzystającego, a także z koniecznością zagospodarowania przedmiotu umowy. Powodował bowiem znaczne utrudnienia w oszacowaniu przez niego długoterminowego ryzyka związanego z finansowaniem zakupu nieruchomości.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. okres minimalnego czasu trwania umowy leasingu nieruchomości podlegających amortyzacji zostanie skrócony z obecnych 10 lat do 5 lat dzięki modyfikacjom wprowadzonym do art. 23b ust. 1 pkt 1 updof i art. 17b ust. 1 pkt 1 updop.


Skutki zmiany stron umowy

Ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym do końca 2012 r. definiują jedynie podstawowy okres umowy leasingu jako czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona. Brak jest w nich jednak uregulowań w zakresie zmiany strony umowy leasingu podczas trwania tej umowy, co przyczynia się do wątpliwości interpretacyjnych i w konsekwencji prowadzi do sporu pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Organy te uważają, że po zmianie stron umowy dochodzi do zawarcia nowej umowy, która musi spełniać wszystkie warunki leasingu.

W znowelizowanych przepisach art. 23a pkt 2 updof oraz art. 17a pkt 2 updop, które wejdą w życie 1 stycznia 2013 r., znajdzie się zapis powodujący, że w przypadku zmiany strony umowy dokonanej w trakcie trwania podstawowego okresu umowy, jeżeli nie dojdzie do zmiany innych postanowień umowy (tj. gdy nie będą dokonywane zmiany dotyczące np. czasu trwania tej umowy czy wartości opłat leasingowych), podatkowe rozliczanie takiej umowy odbywać się będzie tak, jakby się nic nie zmieniło. Jednak gdyby oprócz zmiany strony umowy nastąpiły jeszcze inne zmiany, wówczas umowa taka dla celów podatkowych będzie traktowana jako zupełnie nowa umowa.


Wartość przedmiotu ponownego leasingu

Zawieranie umów leasingu przedmiotów, które uprzednio były już leasingowane, jest praktyką nierzadko występującą w obrocie gospodarczym. Z uwagi na to, że suma ustalonych przez strony w takiej umowie opłat musi w obowiązującym stanie prawnym odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, przy kolejnej umowie strony muszą ustalić sumę tych opłat, odnosząc się do "historycznej" wartości początkowej przedmiotu leasingu. Takie uregulowania powodują, że przy ponownym leasingu tego samego przedmiotu nie jest możliwe spełnienie tego warunku.

Od 2013 r. wskazane uregulowania ulegną zmianie dzięki modyfikacjom art. 23b ust. 1 pkt 3 i art. 23f ust. 1 pkt 2 updof oraz art. 17b ust. 1 pkt 3 i art. 17f ust. 1 pkt 2 updop. Spowodują one, że w przypadku leasingu dotyczącego środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, które były już przedmiotem leasingu, suma ustalonych przez strony opłat będzie musiała odpowiadać co najmniej wartości rynkowej przedmiotu umowy.

Przedstawione modyfikacje wymagały dokonania zmian w zakresie opodatkowania leasingu finansowego, co zostało wprowadzone poprzez dodanie ust. 3 w art. 23f updof i odpowiednio ust. 3 w art. 17f updop. Stosownie do zawartych w nich uregulowań, od 2013 r. w leasingu finansowym do przychodów finansującego zaliczać się będzie opłaty leasingowe uzyskane z tytułu wszystkich umów leasingu dotyczących tego samego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, w części przewyższającej spłatę wartości początkowej określanej dla celów amortyzacji. Wynikiem wprowadzenia zmian związanych z ponownym leasingiem jest znowelizowana definicja rzeczywistej wartości netto (art. 23a pkt 5 updof oraz art. 17a pkt 5 updop).

Zmiany w zakresie podatkowego rozliczania umów leasingu będą miały zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2013 r. Do umów leasingu zawartych przed tą datą zastosowanie znajdą przepisy art. 23a, art. 23b, art. 23f i art. 23i updof oraz art. 17a, art. 17b, art. 17f i art. 17i updop w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012 r.

 

www.LeasingFinansowy.pl - Leasing dla celów podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.