leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w pytaniach czytelników - Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023

Opłaty z tytułu leasingu finansowego

Nasza spółka z o.o. wykorzystuje w prowadzonej działalności środek trwały na podstawie umowy leasingu finansowego. Jesteśmy zobowiązani do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych. W której pozycji rachunku przepływów sporządzonego metodą pośrednią powinniśmy ująć opłaty z tytułu leasingu finansowego?

Poniesione przez jednostkę wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego zaliczane są do działalności finansowej. W związku z tym w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym według metody pośredniej wykazuje się je w grupie C. "Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej". Wydatki te w wysokości zapłaconych rat kapitałowych, bez odsetek i prowizji, wykazuje się w pozycji C.II.7, natomiast zapłacone odsetki i prowizje od leasingu finansowego wykazuje się w pozycji C.II.8.

Szczegółowe zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych określa KSR nr 1. Z opisu zawartego w pkt 7.3 tego standardu wynika, iż wydatki poniesione przez korzystającego na spłatę zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego zalicza się do przepływów działalności finansowej. Natomiast ze szczegółowych wyjaśnień treści poszczególnych pozycji i sposobu sporządzania rachunku przepływów pieniężnych wynika, iż pozycja C.II.7 służy do wykazania wydatków na spłatę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego, to jest rat kapitałowych, bez odsetek i prowizji, które wykazuje się w pozycji C.II.8. Jeżeli wydatki te są wyrażone w walucie obcej, to spłatę zadłużenia wykazuje się łącznie ze zrealizowanymi różnicami kursowymi (zarówno dodatnimi, jak i ujemnymi).

Ponadto, jeżeli jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią, to z uwagi na fakt, iż wydatki na spłatę zobowiązań (w tym odsetek) z tytułu umów leasingu finansowego zaliczane są do działalności finansowej, podlegają one wyłączeniu z przepływów działalności operacyjnej. Część odsetkową ujmuje się ze znakiem plus w pozycji A.II.3. "Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)". Natomiast zmiana stanu zobowiązań finansowych spowodowana zarówno przyjęciem składnika aktywów w leasing finansowy, jak i spłatą tego zobowiązania, podlega wyłączeniu z pozycji A.II.8. "Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, w wyjątkiem pożyczek i kredytów". Jak wynika bowiem z KSR nr 1, w pozycji A.II.8 ujmuje się zmianę stanu zobowiązań krótkoterminowych, jednak z wyłączeniem zobowiązań finansowych. Nie uwzględnia się tu zmian stanu zobowiązań dotyczących działalności inwestycyjnej, finansowej ani z operacji lub zdarzeń niepieniężnych.

Warto także pamiętać, że w przypadku leasingu finansowego przedmiot umowy zaliczony jest do środków trwałych korzystającego i podlega u niego amortyzacji bilansowej. Oznacza to, iż w przypadku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią, dokonane w danym roku obrotowym odpisy amortyzacyjne od tego składnika należy wykazać (ze znakiem plus) w pozycji A.II.1. "Amortyzacja". Jest to bowiem pozycja niepowodującą zmiany stanu środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, o którą koryguje się wynik finansowy netto roku obrotowego.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. wykorzystuje środek trwały na podstawie umowy leasingu finansowego.
 2. Poniesione przez spółkę w ciągu roku wydatki na spłatę rat leasingowych wyniosły łącznie: 25.000 zł, w tym raty kapitałowe: 22.000 zł i odsetki: 3.000 zł.
 3. Roczne odpisy amortyzacyjne od przedmiotu leasingu wyniosły: 10.000 zł.
 4. Rachunek przepływów pieniężnych spółka sporządza metodą pośrednią. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił: 100.000 zł. Na potrzeby przykładu zakłada się, że w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne operacje gospodarcze, a wynik finansowy netto za ten okres wyniósł: 13.000 zł (strata).
 5. Dla uproszczenia w przykładzie pominięto kwestię VAT.

II. Fragment rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia):

Pozycja Wyszczególnienie Dane za rok obrotowy (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto - 13.000
II. Korekty razem 13.000
1. Amortyzacja 10.000
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3.000
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) 0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0
II. Wydatki 25.000
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 22.000
8. Odsetki 3.000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) - 25.000
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) - 25.000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym - 25.000
F. Środki pieniężne na początek okresu 100.000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym 75.000

www.LeasingFinansowy.pl - Ewidencja księgowa leasingu:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.