leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 28 (965) z dnia 8.04.2013

Korekta amortyzacji w leasingu finansowym

W przypadku umowy leasingu finansowego przedmiot leasingu jest amortyzowany przez korzystającego (leasingobiorcę). Prawo do tej amortyzacji przysługuje mu, gdy zawarta między stronami umowa spełnia warunki określone w art. 23f ust. 1 ustawy o pdof oraz odpowiednio art. 17f ust. 1 ustawy o pdop. Przepisy te wskazują z kolei, że umowa jest umową leasingu finansowego (kapitałowego), jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • umowa zawarta jest na czas oznaczony,
   
 • suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych,
   
 • umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w jej podstawowym okresie dokonuje korzystający.

W celu ustalenia podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych korzystający musi środkowi trwałemu będącemu przedmiotem umowy leasingu przypisać wartość początkową i wykazać ją w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Podstawowym elementem wartości początkowej środka trwałego w leasingu finansowym jest suma kapitałowych części rat leasingowych. Ponadto na wartość początkową środka trwałego mogą się złożyć również inne wydatki, np. koszty transportu, montażu. Jednocześnie, gdy umowa spełnia warunki zawarte w art. 23f ust. 1 ustawy o pdof oraz art. 17f ust. 1 ustawy o pdop, korzystający ma prawo zaliczyć część odsetkową opłat leasingowych bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w piśmie stanowiącym odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa, obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. przepisy art. 24d ustawy o pdof oraz art. 15b ustawy o pdop, dotyczące korekty kosztów podatkowych w wyniku braku zapłaty, mają zastosowanie również w odniesieniu do kosztów podatkowych powstających w związku z zawarciem umów tego rodzaju. Resort finansów wskazał ponadto, że mają one zastosowanie także do umów leasingu finansowego zawartych przed 1 stycznia 2013 r., jeżeli związane z tą umową kwoty podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych po dniu 31 grudnia 2012 r.

Do rozstrzygnięcia pozostaje sposób dokonania korekty. W przykładzie przyjęto metodę polegającą na ustaleniu części miesięcznego odpisu, która podlega korekcie, w proporcji niespłaconych rat kapitałowych do wartości początkowej. Pojawił się jednak i taki pogląd, że obowiązek korekty odpisu amortyzacyjnego występuje jedynie wówczas, gdy wartość spłaconych rat kapitałowych jest niższa od sumy naliczonych odpisów amortyzacyjnych. Sposób zaproponowany przez redakcję niewątpliwie jest w stosunku do tej opcji mniej korzystny, natomiast bezpieczniejszy dla podatnika z uwagi na mniejsze prawdopodobieństwo zakwestionowania przez fiskusa. Na dzień dzisiejszy trudno jednak jednoznacznie wyrokować jakie będzie jego podejście do tej kwestii.

Przykład

Podatnik prowadzący gabinet stomatologiczny zawarł w dniu 11 stycznia 2011 r. umowę leasingu finansowego, której przedmiotem był unit dentystyczny wraz z wyposażeniem (grupa 8 KŚT). W tym samym dniu uiścił wstępną opłatę leasingową w kwocie 390 zł oraz pierwszą ratę leasingową w wysokości 1.200 zł. Również w styczniu wprowadził wydany mu przez leasingodawcę unit do ewidencji środków trwałych, a jego amortyzację według 20% stawki rocznej z wykazu stawek amortyzacyjnych rozpoczął w lutym 2011 r. Wartość części kapitałowej miesięcznej raty leasingowej zgodnie z umową wynosi 800 zł, natomiast wartość początkowa unitu stanowiąca podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych to 63.000 zł. W okresie od stycznia 2011 r. do grudnia 2012 r. spłacona część wartości początkowej leasingowanego środka trwałego wyniosła 19.590 zł (tj. 390 zł + [800 zł × 24 m-ce]).

Przyjmijmy, że podatnik dokonuje odpisów amortyzacyjnych miesięcznie w ostatnim dniu danego miesiąca, natomiast termin płatności kolejnych rat leasingowych to 20. dzień każdego miesiąca, a podatnik opłaca je terminowo.

Uwzględniając postanowienia art. 24d ust. 2 ustawy o pdof należy w takim przypadku przyjąć, że korekta kosztów amortyzacji przedmiotu leasingu, z uwagi na przypadające w 2013 r. terminy płatności rat określone w umowie leasingu dłuższe niż 60 dni, będzie następować w miesiącach, w których upłynie 90 dni od daty zaliczenia odpisu amortyzacyjnego do kosztów podatkowych. Tym samym korekta odpisu amortyzacyjnego za styczeń 2013 r. nastąpi w kwietniu 2013 r., za luty - w maju, za marzec - w czerwcu itd.

Wobec powyższego rozliczenie w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dokonywanych co miesiąc spłat rat leasingowych w 2013 r. będzie się przedstawiać następująco (dla uproszczenia wyliczono dla pierwszych 6 miesięcy roku):

m-c

kwota spłaconej części kapitałowej raty leasingowej w danym miesiącu w zł

kwota spłaconej części kapitałowej rat leasingowych łącznie w zł

wartość naliczonego odpisu amortyzacyjnego przypadającego na dany miesiąc w zł

korekta kosztów amortyzacji przypadająca na dany miesiąc zgodnie z art. 24d (w zł)
- wysokość zmniejszenia

kwota amortyzacji obciążająca koszty danego miesiąca w zł
(kol. 4-5)

1

2

3

4

5

6

I

800

20.390

(63.000 × 20%)
: 12 =1.050

0

1.050

II

800

21.190

1.050

0

1.050

III

800

21.990

1.050

0

1.050

IV

800

22.790

1.050

za I’2013:

(63.000 - 22.790) × 1.050 = 670,17
63.000

379,83

V

800

23.590

1.050

za II’2013:

(63.000 - 23.590) × 1.050 = 656,83
63.000

393,17

VI

800

24.390

1.050

za III’2013:

(63.000 - 24.390) × 1.050 = 643,50
63.000

406,50

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.)

www.LeasingFinansowy.pl - Leasing dla celów podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.