leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018

Uproszczenia w zakresie kwalifikacji umów leasingowych w księgach rachunkowych

Prowadzę działalność jako osoba fizyczna i korzystam z uproszczeń dla jednostek małych. Za 2016 r. nie przekroczyłem dwóch wielkości - sumy bilansowej (17.000.000 zł) i przychodów netto (34.000.000 zł). W listopadzie 2017 r. zawarłem umowę leasingu finansowego. Czy mogłem zakwalifikować ją według zasad określonych w przepisach podatkowych i rozliczać jako leasing operacyjny? Nadmienię, że roczne sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu można zastosować uproszczenie przewidziane w art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości dotyczące kwalifikacji umów leasingowych według zasad określonych w przepisach podatkowych, przy zachowaniu zasady istotności. Przyjęty sposób postępowania wskazane jest opisać w zasadach (polityce) rachunkowości i stosować w sposób ciągły do wszystkich nowo zawieranych umów leasingowych.

Według zasady istotności, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości, określając zasady (politykę) rachunkowości, tj. dokonując wyboru rozwiązań dopuszczonych ustawą i dostosowując je do swoich potrzeb, jednostka powinna zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, przy zachowaniu zasady ostrożności. Oznacza to, że w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości jednostka może stosować uproszczenia, pod warunkiem jednak, że nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego (por. art. 4 ust. 1 i 4 ustawy o rachunkowości).

Według art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jeśli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron umowy (finansujący) oddaje drugiej stronie (korzystającemu) środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony i umowa spełnia co najmniej jeden z siedmiu warunków wymienionych w tym przepisie, to przedmiot umowy zalicza się do aktywów trwałych korzystającego.

Przy czym, w art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości przewidziano uproszczenie, które zezwala na klasyfikowanie umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych. Możliwość stosowania tego uproszczenia dotyczy jednostek, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Wyłączone z możliwości zastosowania tego uproszczenia są jednostki wymienione w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 ustawy o rachunkowości, tj.:

 • jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,
   
 • jednostki zamierzające ubiegać się albo ubiegające się o zezwolenie na wykonywanie działalności na podstawie przepisów, o których mowa wyżej, lub wpis do rejestru zarządzających ASI na podstawie przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
   
 • alternatywne spółki inwestycyjne w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w tym uprawnione do posługiwania się nazwą "EuVECA" albo "EuSEF",
   
 • emitenci papierów wartościowych dopuszczonych, emitenci zamierzający ubiegać się lub ubiegający się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
   
 • emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu,
   
 • krajowe instytucje płatnicze,
   
 • instytucje pieniądza elektronicznego.

Przypominamy, że jeszcze niedawno prawo do uproszczenia polegającego na kwalifikacji umów leasingowych według zasad określonych w przepisach podatkowych dotyczyło tylko jednostek niepodlegających obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Obecnie możliwość stosowania wyżej wymienionego uproszczenia ustala się na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości i nie zależy od statusu jednostki (tj. czy jest to jednostka mikro, czy mała), ani od tego czy jej sprawozdanie podlega obowiązkowemu badaniu. Zastosowanie tego rodzaju uproszczenia nie jest również uzależnione od powzięcia decyzji przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe.

W sytuacji opisanej w pytaniu mamy do czynienia z przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Jednostka ta nie należy więc do grupy jednostek wyłączonych z możliwości stosowania powyższego uproszczenia, a wymienionych w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 ustawy o rachunkowości. Ponadto suma aktywów bilansu pytającej jednostki za 2016 r. nie przekroczyła 17.000.000 zł, a jej przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie przekroczyły w 2016 r. 34.000.000 zł. W związku z tym, jednostka może zastosować uproszczenie przewidziane w art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości i rozliczać umowę leasingu finansowego według zasad podatkowych.

Zwracamy przy tym uwagę, że decyzję w sprawie kwalifikacji umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych podejmuje kierownik jednostki i zapisuje w polityce rachunkowości.

www.LeasingFinansowy.pl - Ewidencja księgowa leasingu:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.