leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020

Raty leasingowe a inwestycja objęta zwolnieniem w SSE

Spółka prowadząca działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia uzyskanego w 2016 r. zawarła na okres ponad 3 lat umowę leasingu finansowego środka trwałego. Zapłata ostatniej raty, wykup środka trwałego oraz zakończenie umowy nastąpią już po zakończeniu kwalifikowalności wydatków, tj. po dniu 31.12.2023 r. Czy konsekwencją jest wyłącznie brak możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych rat leasingowych i kwoty wykupu przypadających po dacie 31.12.2023 r., czy może wyłączeniu z kosztów kwalifikowanych podlegają wszystkie raty płatne zarówno w okresie kwalifikowalności, jak i po tym okresie?

Zgodnie z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych, podstawą do korzystania z pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych jest zezwolenie na prowadzenie takiej działalności na terenie strefy. Zezwolenie to określa przedmiot działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy oraz zawiera jego zobowiązanie do:

 • zatrudnienia przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy określonej liczby pracowników przez określony czas, lub
   
 • dokonania na terenie strefy inwestycji o wartości przewyższającej określoną kwotę.

Jeżeli podstawą do korzystania z pomocy publicznej są nakłady inwestycyjne ponoszone na terenie strefy, zezwolenie wskazywać także będzie termin zakończenia planowanej inwestycji oraz maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych związanych z tą inwestycją.

Treść zezwolenia przesądza zatem o tym, w jakim terminie koszty ponoszone w związku z daną (wskazaną w zezwoleniu) inwestycją mogą być uznane za tzw. "koszty kwalifikowane" uwzględniane przy określaniu wysokości przysługującego podatnikowi zwolnienia podatkowego. Z kolei rodzaje wydatków kwalifikujących się do objęcia taką pomocą, maksymalną wielkość pomocy oraz sposób dyskontowania kosztów inwestycji i wielkości pomocy publicznej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 121).

Jak wynika z § 6 ust. 1 tego rozporządzenia, za takie wydatki, kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji (pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów), poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, będące:

 • ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
   
 • ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich do składników majątku podatnika,
   
 • kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
   
 • ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej,
   
 • kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli - pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji,
   
 • ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle, objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

Ostatni ze wskazanych wyżej punktów określa zatem, iż w przypadku środków trwałych (innych niż grunty, budynki i budowle), płacone przez podatnika na podstawie umowy leasingu finansowego raty leasingowe mogą podlegać zaliczeniu do "wydatków kwalifikowanych". Jedynym warunkiem jest to, żeby umowa zawierała zobowiązanie do nabycia przez korzystającego (leasingobiorcę) środka trwałego będącego przedmiotem takiej umowy. Jednocześnie brak jest zastrzeżenia, iż wykup ten nastąpić musi przed upływem wskazanego w zezwoleniu terminu zakończenia inwestycji.

Podsumowując, jeżeli jednostka w drodze umowy leasingu finansowego nabywa środek trwały w ramach wskazanej w zezwoleniu inwestycji prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, to w naszej opinii, do kosztów kwalifikowanych zaliczyć może wynikające z tej umowy i zapłacone we wskazanym w zezwoleniu okresie raty leasingowe, również wówczas, kiedy przeniesienie własności środka trwałego objętego tą umową nastąpi już po wskazanym w tym zezwoleniu terminie zakończenia inwestycji.

Z pytania niestety nie wynika, jakiego rodzaju środek trwały jednostka nabywać będzie w opisany powyżej sposób. Gdyby jednak był nim samochód osobowy wykorzystywany na cele działalności prowadzonej w strefie oraz na cele prywatne np. członków zarządu spółki lub jej pracowników, to wówczas - przed zakwalifikowaniem wyżej wskazanych rat leasingowych do "kosztów kwalifikowanych" nowej inwestycji - zalecalibyśmy jednak wystąpienie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o indywidualną interpretację i ocenę w niej skutków takiego stanu faktycznego.

www.LeasingFinansowy.pl - Wykup przedmiotu leasingu:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.