leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (335) z dnia 1.12.2012

Prezentacja leasingu finansowego w rachunku przepływów pieniężnych

Od czterech lat nasze sprawozdanie finansowe podlega badaniu, w związku z czym umowy leasingu operacyjnego ujmowane są dla celów bilansowych jako leasing finansowy. Jak ująć taki leasing w rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią?

Leasingobiorcy, których roczne sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowi badania, mają obowiązek kwalifikowania dla celów bilansowych umów leasingu spełniających kryteria określone w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości do leasingu finansowego (nawet jeśli dla celów podatku dochodowego jest to leasing operacyjny).

W takim przypadku środek trwały, będący przedmiotem leasingu, zaliczany jest w księgach rachunkowych korzystającego do aktywów trwałych (wprowadzany jest do jego ewidencji środków trwałych). Nabycie składników aktywów drogą leasingu finansowego jest jednak zdarzeniem niepieniężnym i w związku z tym jest wyłączone z rachunku przepływów pieniężnych.

W rachunku przepływów pieniężnych ujmuje się poniesione przez korzystającego wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego, które zaliczane są do działalności finansowej i w związku z tym wykazywane są w grupie C tego sprawozdania. Wydatki te w wysokości zapłaconych rat kapitałowych, bez odsetek i prowizji, wykazuje się w pozycji C.II.7 przepływów pieniężnych z działalności finansowej jako "Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego".

Naszym zdaniem w pozycji tej prezentuje się również kwoty czynszu inicjalnego, opłat manipulacyjnych oraz opłat związanych z wykupem przedmiotu leasingu.

Spłatę zadłużenia w walutach obcych wykazuje się łącznie ze zrealizowanymi różnicami kursowymi (zarówno dodatnimi, jak i ujemnymi).

W rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią zapłacone odsetki i prowizje od leasingu finansowego wyłącza się z wyniku finansowego ze znakiem plus, w pozycji A.II.3. "Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)". Następnie wykazuje się je jako wydatek działalności finansowej w pozycji C.II.8. "Odsetki".

Przypominamy, że w przypadku leasingu finansowego przedmiot umowy zaliczony do środków trwałych korzystającego podlega u niego amortyzacji bilansowej, a drugostronnie jest wykazywany jako zobowiązanie finansowe.

W przypadku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią, dokonane w danym roku obrotowym odpisy amortyzacyjne od tego składnika należy wykazać (ze znakiem plus) w pozycji A.II.1. "Amortyzacja". Jest to bowiem pozycja niepowodującą zmiany stanu środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, o którą koryguje się wynik finansowy netto roku obrotowego.

Ponadto z pozycji A.II.8 tego sprawozdania (metoda pośrednia) "Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów" wyłączeniu podlegać będzie zmiana zobowiązań finansowych spowodowana zarówno przyjęciem składnika aktywów w leasing finansowy, jak i spłatą tego zobowiązania. Jak wynika bowiem z Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych" w pozycji tej ujmuje się zmianę stanu zobowiązań krótkoterminowych, jednak z wyłączeniem zobowiązań finansowych. Nie uwzględnia się tu zmian stanu zobowiązań dotyczących działalności inwestycyjnej, finansowej ani z operacji lub zdarzeń niepieniężnych.

Przykład

I. Założenia:

1. Jednostka wykorzystuje w prowadzonej działalności środek trwały na podstawie umowy leasingu finansowego (dla celów podatkowych jest to leasing operacyjny).

2. W ciągu roku jednostka poniosła wydatki związane ze spłatą rat leasingowych w łącznej wysokości: 46.000 zł, z tego raty kapitałowe stanowiły: 32.800 zł, a zapłacone odsetki i prowizje: 13.200 zł.

3. Roczne odpisy amortyzacyjne od przedmiotu leasingu wyniosły: 37.000 zł.

4. Rachunek przepływów pieniężnych jednostka sporządza metodą pośrednią. Stan środków pieniężnych na początek roku obrotowego wynosił: 100.000 zł. Na potrzeby przykładu zakłada się, że w jednostce nie wystąpiły inne operacje gospodarcze, a wynik finansowy netto za ten rok wyniósł: - 50.200 zł (strata).

5. Dla uproszczenia w przykładzie pominięto kwestię podatku od towarów i usług.

II. Fragment rachunku przepływów pieniężnych sporządzanego metodą pośrednią:

Pozycja Wyszczególnienie Dane za rok
obrotowy w zł
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
I. Zysk (strata) netto (50.200)
II. Korekty razem 50.200
1. Amortyzacja 37.000
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 13.200
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) 0
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
I. Wpływy 0
II. Wydatki 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) 0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
I. Wpływy 0
II. Wydatki 46.000
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 32.800
8. Odsetki 13.200
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) (46.000)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) (46.000)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym (46.000)
     - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  
F. Środki pieniężne na początek okresu 100.000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym 54.000
     - o ograniczonej możliwości dysponowania  

www.LeasingFinansowy.pl - Ewidencja księgowa leasingu:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

marzec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.