leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (333) z dnia 1.11.2012

Finansowy leasing zwrotny - ujęcie w księgach rachunkowych

1. Zasady ogólne rozliczenia umowy finansowego leasingu zwrotnego

W przypadku finansowego leasingu zwrotnego kluczowym czynnikiem nie jest wartość rynkowa przedmiotu umowy leasingu, tak jak to jest w leasingu zwrotnym operacyjnym, lecz wielkość zysku lub strata na sprzedaży. Przy tym rodzaju leasingu zysk lub strata na sprzedaży - jeżeli jest to kwota istotna - wymaga rozliczenia w czasie przez okres leasingu.

W momencie sprzedaży przedmiotu leasingu następuje zapis:

   1) jeżeli na transakcji sprzedaży powstał zysk:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
   2) jeżeli na transakcji sprzedaży powstała strata:
      - Wn konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Należy również pamiętać, iż w sytuacji gdy mamy do czynienia z leasingiem finansowym, przedmiot umowy wprowadza się do ewidencji środków trwałych, zapisem:

      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
      - Ma konto 24-9/2 "Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu".

Według wskazówek zawartych w pkt VIII.4. "Finansowy leasing zwrotny: ewidencja u korzystającego" Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa", stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Min. Fin. nr 9, poz. 52), wartość ewidencjonowanego środka trwałego, ustaloną zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w pkt VI.2 tego standardu, koryguje się o zysk lub stratę na sprzedaży, co odpowiednio wpływa na wysokość amortyzacji. Zapisy z tym związane będą następujące:

   1) jeżeli na transakcji sprzedaży powstał zysk:
      - Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
      - Ma konto 01 "Środki trwałe",
   2) jeżeli na transakcji sprzedaży powstała strata:
      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
      - Ma konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe".


2. Strata na sprzedaży przedmiotu finansowego leasingu zwrotnego

Przykład

I. Założenia:

1. Korzystający zawarł umowę zwrotnego leasingu finansowego i sprzedał przedmiot umowy ze stratą. Wartość bilansowa netto przedmiotu umowy wynosiła: 80.000 zł, a cena sprzedaży netto: 74.000 zł. Umowę leasingu finansowego zawarto na 3 lata.

2. Rozliczenie straty na sprzedaży przez okres trwania leasingu: 80.000 zł - 74.000 zł = 6.000 zł; 6.000 zł : 3 lata = 2.000 zł.

3. Z umowy zwrotnego leasingu finansowego wynikało, iż wartość netto przedmiotu leasingu wynosiła: 74.000 zł, a z harmonogramu - że suma opłat podstawowych przypadająca na jeden rok umowy wynosiła: 27.000 zł.

4. Korzystający otrzymał fakturę VAT z tytułu leasingu finansowego na całą wartość, przy czym do zapłaty wykazano tylko kwotę VAT należnego. Pozostała należność będzie płatna zgodnie z harmonogramem.

5. Podziału opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową dokonano uproszczoną metodą liniową: [(27.000 zł × 3 lata) - 74.000 zł] : 3 lata = 7.000 zł : 3 lata = 2.333,33 zł (część odsetkowa).

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FV - sprzedaż środka trwałego:      
   a) wartość brutto 91.020,00 zł 24  
   b) VAT należny 17.020,00 zł   22-2
   c) wartość netto 74.000,00 zł   76-0
2. LT - wyksięgowanie środka trwałego z ewidencji bilansowej 80.000,00 zł 76-1 01
3. PK - ujęcie straty do rozliczenia w czasie 6.000,00 zł 65 76-0
4. FV - opłata leasingowa:      
   a) VAT od sumy opłat leasingowych 18.630,00 zł 22-1 30
   b) bieżąca wartość do zapłaty 18.630,00 zł 30 24
5. OT - przyjęcie przedmiotu leasingu do używania 74.000,00 zł 01 24-9/2
6. PK - rozliczenie straty przypadającej na bieżący okres 2.000,00 zł 01 65
7. Rachunek zwykły za opłatę leasingową netto 27.000,00 zł 30 24
8. PK - rozliczenie opłaty:      
   a) zarachowanie części kapitałowej 24.666,67 zł 24-9/2 30
   b) zarachowanie części odsetkowej 2.333,33 zł 75-1 30

III. Księgowania:

Strata na sprzedaży przedmiotu finansowego leasingu zwrotnego


3. Zysk ze sprzedaży przedmiotu finansowego leasingu zwrotnego

Przykład

I. Założenia:

1. Korzystający zawarł umowę zwrotnego leasingu finansowego i sprzedał przedmiot umowy z zyskiem. Wartość bilansowa netto przedmiotu umowy wynosiła: 80.000 zł, a cena sprzedaży netto: 86.000 zł. Umowę leasingu finansowego zawarto na 3 lata.

2. Rozliczenie zysku ze sprzedaży przez okres trwania leasingu: 86.000 zł - 80.000 zł = 6.000 zł; 6.000 zł : 3 lata = 2.000 zł.

3. Z umowy zwrotnego leasingu finansowego wynikało, iż wartość netto przedmiotu umowy wynosiła: 86.000 zł, a z harmonogramu opłat - że suma opłat podstawowych przypadająca na jeden rok umowy wynosiła: 30.000 zł.

4. Podziału opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową dokonano uproszczoną metodą liniową: [(30.000 zł × 3 lata) - 86.000 zł] : 3 lata = 4.000 zł : 3 lata = 1.333,33 zł.

5. Dla celów podatkowych umowa leasingu ma również charakter leasingu finansowego.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FV - sprzedaż środka trwałego:      
   a) wartość brutto 105.780,00 zł 24  
   b) VAT należny 19.780,00 zł   22-2
   c) wartość netto 86.000,00 zł   76-0
2. LT - wyksięgowanie środka trwałego z ewidencji bilansowej 80.000,00 zł 76-1 01
3. PK - ujęcie zysku do rozliczenia w czasie 6.000,00 zł 76-1 84
4. FV - opłata leasingowa:      
   a) VAT od sumy opłat leasingowych 20.700,00 zł 22-1 30
   b) bieżąca wartość do zapłaty 20.700,00 zł 30 24
5. OT - przyjęcie przedmiotu leasingu do używania 86.000,00 zł 01 24-9/2
6. PK - rozliczenie zysku przypadającego na bieżący okres 2.000,00 zł 84 01
7. Rachunek zwykły za opłatę leasingową netto 30.000,00 zł 30 24
8. PK - rozliczenie opłaty:      
   a) zarachowanie części kapitałowej 28.666,67 zł 24-9/2 30
   b) zarachowanie części odsetkowej 1.333,33 zł 75-1 30

III. Księgowania:

Strata na sprzedaży przedmiotu finansowego leasingu zwrotnego

W omawianej sytuacji należy również zaznaczyć, iż wydanie towaru leasingobiorcy na podstawie umowy leasingu kapitałowego (finansowego) traktuje się na gruncie przepisów dotyczących VAT jak dostawę towaru. Dla tego rodzaju umów obowiązek podatkowy powstaje co do zasady z chwilą wydania towaru. Ze względu na fakt, że transakcja taka powinna zostać udokumentowana fakturą VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, jednak nie później niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru. W przypadku leasingu finansowego fakturę wystawia się na całą wartość świadczenia, nawet wówczas, gdy korzystający będzie regulował należność ratalnie. Podstawą opodatkowania jest tu kwota należna, czyli całość wynagrodzenia netto z tytułu nabycia rzeczy stanowiącej przedmiot leasingu wraz z wszelkimi opłatami wynikającymi z zawartej umowy.

 

www.LeasingFinansowy.pl - Ewidencja księgowa leasingu:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

marzec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.