leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (760) z dnia 10.02.2012

Okres amortyzacji przedmiotu leasingu finansowego

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. W grudniu 2011 r. zawarłem umowę leasingu na używany ciągnik siodłowy. Umowa ta zarówno dla celów bilansowych (prowadzę księgi rachunkowe), jak i dla celów podatkowych spełnia warunki dla uznania jej za leasing finansowy. Umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy dokonuje korzystający. Umowa została zawarta na okres 3 lat. Okres ekonomicznej użyteczności pojazdu przewiduję na czas dłuższy niż zawarta umowa (około 5 lat). Czy słuszne będzie, jeżeli zgodnie z art. 22j ustawy o PDOF ustalę indywidualną stawkę amortyzacyjną - 20%, czy też stawka ta powinna zostać ustalona w proporcji do okresu wynikającego z umowy leasingu?

Jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej stronie (korzystającemu) środki trwałe do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, środki te zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, pod warunkiem, że umowa spełnia co najmniej jeden z siedmiu warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Wówczas dla celów bilansowych leasing będzie uznawany za finansowy.

Z kolei podstawowym kryterium rozróżniającym leasing operacyjny od leasingu finansowego w świetle ustaw podatkowych jest prawo do amortyzacji leasingowanego składnika majątkowego. W świetle art. 23f ustawy o PDOF, jeżeli umowa leasingu spełnia łącznie następujące warunki:

1) została zawarta na czas oznaczony,

2) suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych,

3) zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający (gdy nie jest on osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej),

to do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat ustalonych w umowie leasingu, ponoszonych przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych, czyli jest to tzw. leasing finansowy.

Odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej przedmiotu umowy leasingu finansowego - dla celów ustalenia wyniku finansowego - dokonuje korzystający, stosując zasady określone w art. 32 ustawy o rachunkowości. Jeżeli umowa nie przewiduje, że na moment zakończenia leasingu korzystający uzyska tytuł własności przedmiotu umowy (bez dodatkowej opłaty lub za opłatę końcową), to dany składnik aktywów powinien zostać w całości zamortyzowany przez okres leasingu lub okres użytkowania, jeżeli okres użytkowania byłby krótszy niż czas, na jaki została zawarta umowa leasingu.

Natomiast w sytuacji, gdy umowa przewiduje, że korzystający uzyska tytuł własności przedmiotu leasingu (bez dodatkowej opłaty lub za opłatę końcową), to składnik aktywów amortyzuje się przez okres jego ekonomicznej użyteczności, zgodnie z zasadami amortyzacji (metoda, stawka) stosowanymi przez korzystającego do podobnych własnych składników aktywów. Na możliwość taką wskazuje pkt VI. Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem, dzierżawa".

Z kolei dla celów ustalenia rachunku podatkowego należy zauważyć, że zgodnie z art. 22a ust. 2 pkt 3 ustawy o PDOF, środkami trwałymi są składniki majątku niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej w art. 23a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielem tych składników - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a "Opodatkowanie stron umowy leasingu" odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający. Środki te podlegają amortyzacji niezależnie od przewidywanego okresu używania.

Przy opodatkowaniu stron umowy leasingu przez odpisy amortyzacyjne rozumie się odpisy dokonywane wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w art. 22a-22m, z uwzględnieniem art. 23 (art. 23a pkt 3 ustawy o PDOF).

Należy zauważyć, że zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT), stanowiącą załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. nr 242, poz. 1622), ciągniki wymienione zostały w grupie 7 "Środki transportu", podgrupie 74 "Pojazdy mechaniczne", rodzaju 746 "Ciągniki".

Dla tych środków transportowych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustaw podatkowych, wskazana została 14% roczna stawka amortyzacyjna. Zapisy art. 22j ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF określają możliwość indywidualnego ustalenia stawek amortyzacyjnych. Możliwość ta odnosi się jednak wyłącznie do używanych (należy udowodnić, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy - art. 22j ust. 2 pkt 1) lub ulepszonych (przed ich wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej - art. 22j ust. 2 pkt 2) środków trwałych. Określając wysokość indywidualnej rocznej stawki amortyzacyjnej dla ww. środków trwałych, należy pamiętać, że okres ten nie może być krótszy niż 30 miesięcy (art. 22j ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Powyższe regulacje wskazują na możliwość - po spełnieniu ustawowych kryteriów - ustalenia dla ciągnika siodłowego indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

 

www.LeasingFinansowy.pl - Leasing dla celów podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

listopad 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.