leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015

Ujęcie w księgach opłaty za dozór techniczny

Zawarliśmy umowę leasingu finansowego, której przedmiotem jest wózek widłowy. Przed przekazaniem tego wózka do używania poniesiono koszty rocznej opłaty za dozór techniczny. Czy jej kwota zwiększa wartość początkową tego środka trwałego?

Wartością początkową przedmiotu leasingu, zgodnie z pkt VI.2 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" (Dz. Urz. Min. Fin. z 2011 r. nr 9, poz. 52), jest odpowiednik ceny zakupu środka trwałego. Może nią być wartość rynkowa przedmiotu leasingu, ustalona na moment rozpoczęcia leasingu lub wartość bieżąca opłat leasingowych, ustalona za pomocą stopy procentowej leasingu lub stopy procentowej korzystającego. Niższa z nich stanowi wartość początkową. W praktyce najczęściej wartość rynkowa przedmiotu leasingu odpowiada wartości wskazanej w umowie. Wartość początkową zwiększają poniesione przez korzystającego bezpośrednie koszty zawarcia umowy, montażu, przystosowania, ulepszenia itp.

Opłatę roczną za dozór techniczny, co do zasady, należy rozliczać jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, ponieważ dotyczy ona przyszłych okresów sprawozdawczych (art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości). W księgach rachunkowych jednostki stosującej pełny rachunek kosztów na podstawie faktury można zaewidencjonować ją następująco:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Pozostałe koszty),

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki"

Natomiast przeniesienie opłaty rocznej do rozliczenia w czasie można ująć zapisem:

- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",

- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

W sytuacji opisanej w pytaniu, do wartości początkowej wózka widłowego trzeba doliczyć opłatę roczną za dozór techniczny, w części dotyczącej okresu przed przyjęciem tego środka trwałego do używania. Część opłaty rocznej, która dotyczy tego okresu, należy ująć w księgach rachunkowych zapisem:

- Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie",

- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

Opłata w tej części powiększy wartość początkową środka trwałego. Wprowadzenie wózka widłowego do ewidencji środków trwałych, na podstawie dowodu OT można ująć zapisem:

- Wn konto 01 "Środki trwałe",

- Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie".

Następnie, po oddaniu wózka widłowego do używania, w każdym miesiącu należy odnosić w koszty działalności operacyjnej część opłaty za dozór techniczny, która dotyczy tego okresu. Ewidencja tego zdarzenia w księgach rachunkowych może przebiegać zapisem:

- Wn odpowiednie konto zespołu 5,

- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

www.LeasingFinansowy.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60