leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Uproszczenia stosowane w rachunkowości - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015

Leasing według zasad podatkowych

Zawarliśmy umowę leasingu, która dla celów podatkowych jest leasingiem operacyjnym, natomiast bilansowo - finansowym. Nie mamy obowiązku badania naszego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Czy możemy również dla celów bilansowych leasing ten traktować jako operacyjny?

Jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe na mocy umowy, zgodnie z którą finansujący oddaje korzystającemu środki trwałe do odpłatnego używania lub pobierania pożytków na czas oznaczony, środki te zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, gdy umowa spełnia co najmniej jeden z siedmiu warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Wówczas dla celów bilansowych stanowi leasing finansowy, chociaż podatkowo może być to leasing operacyjny. Ustawy podatkowe inaczej bowiem określają warunki kwalifikujące umowę leasingu.

W przypadku gdy na dzień rozpoczęcia leasingu roczne sprawozdanie finansowe korzystającego nie podlega obowiązkowi badania, może on - na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości - dokonywać kwalifikacji umów według zasad określonych w przepisach podatkowych i nie stosować przepisów art. 3 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości.

Jeżeli leasing będzie podatkowo i bilansowo leasingiem operacyjnym, to jego koszty ujmuje się w księgach na podstawie otrzymanych faktur, zapisem:

a) zarachowanie wartości usług w cenie nabycia do kosztów:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Usługi obce) lub odpowiednie konto zespołu 5,

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu,

- Wn konto 22 "VAT naliczony podlegający odliczeniu",

c) wartość brutto zobowiązania:

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki".

W trakcie trwania umowy leasingu może wystąpić w jednostce obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego. Jeżeli pozostała do rozliczenia wartość umowy jest istotna, należy wtedy dokonać w księgach zmiany kwalifikacji umów leasingu na umowy o leasing finansowy, ujawniając skutki tej zmiany w sprawozdaniu finansowym. Jeśli pozostała wartość do rozliczenia nie jest istotna, można taką umowę nadal kwalifikować na zasadach podatkowych. Wówczas informacje na ten temat wykazuje się w informacji dodatkowej.

www.LeasingFinansowy.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60