leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017

Uproszczona ewidencja leasingu

Od sierpnia br. posiadamy w leasingu maszynę produkcyjną. Dla celów bilansowych jest to leasing finansowy. Chcemy jednak przyjąć uproszczenie i zaklasyfikować go bilansowo tak, jak dla celów podatku dochodowego, czyli do leasingu operacyjnego (spełniamy do tego warunki). Jak wówczas powinniśmy księgować miesięczną fakturę za czynsz? Czy należy ją odnosić w całości do kosztów - zarówno ratę kapitałową, jak i odsetki? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1109997)

Z umową leasingu finansowego dla celów bilansowych mamy do czynienia wówczas, gdy spełnia ona co najmniej jeden z siedmiu warunków wymienionych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.). W takim przypadku przedmiot umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych korzystającego (tj. leasingobiorcy), co oznacza, że jest on wprowadzany do ewidencji środków trwałych i amortyzowany.

Jednostki, które spełnią kryteria wskazane w art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości, mogą jednak skorzystać z uproszczeń w klasyfikacji umów leasingu, polegających na kwalifikowaniu tych umów według zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym. Z możliwości tej mogą skorzystać jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Możliwość stosowania uproszczenia nie dotyczy podmiotów określonych w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 ustawy o rachunkowości. Chodzi tu m.in. o banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne czy emitentów papierów wartościowych.

Jednostka, która przyjmie omawiane uproszczenie, kwalifikuje dla celów bilansowych umowę leasingu tak jak dla celów podatku dochodowego, tj. jako leasing operacyjny. Kwotę comiesięcznego czynszu leasingowego - w równowartości raty kapitałowej i odsetek - odnosi wówczas w ciężar kosztów działalności operacyjnej (jako usługi obce). Nie wprowadza natomiast przedmiotu leasingu do swoich ksiąg rachunkowych. Wskazane jest jednak, aby objąć go ewidencją pozabilansową na koncie 09-0 "Obce środki trwałe" (w analityce: Środki trwałe w leasingu).

Trzeba podkreślić, że uproszczenie w zakresie ewidencji leasingu jest możliwością, a nie obowiązkiem jednostki.

Ważne jest też, że można je przyjąć, jeśli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki (art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości).

Przyjęcie uproszczenia w kwalifikacji umów leasingu zapisuje się w zasadach (polityce) rachunkowości jednostki.

Przykład

Założenia

  1. W sierpniu 2017 r. spółka jawna zawarła umowę leasingu na używanie maszyny produkcyjnej o wartości 40.000 zł. Dla celów bilansowych jest to leasing finansowy, natomiast dla celów podatku dochodowego - leasing operacyjny. Z racji tego, że spółka spełnia warunki do uproszczonej kwalifikacji umów leasingu, traktuje ten leasing jako operacyjny również dla celów bilansowych.
     
  2. Zgodnie z umową finansujący (leasingodawca) będzie obciążał spółkę miesięczną ratą czynszu w kwocie brutto 1.845 zł (w tym VAT naliczony 345 zł).
     
  3. Spółka ujmuje koszty wyłącznie w zespole 4.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Przyjęcie maszyny do używania (ewidencja pozabilansowa): 40.000 zł 09-0 -
2. Faktura dokumentująca miesięczny czynsz leasingowy:     
   a) wartość brutto faktury 1.845 zł 30 24
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 345 zł 22-2 30
   c) obciążenie kosztów ratą czynszu 1.500 zł 40 30

Księgowania

Uproszczona ewidencja leasingu

Ewidencja pozabilansowa

Uproszczona ewidencja leasingu

www.LeasingFinansowy.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60