leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017

Wykup przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu trwania umowy

Po zakończeniu okresu trwania umowy wykupiliśmy przedmiot leasingu. Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa tego zdarzenia?

Jednostki zawierające umowy leasingowe powinny w swojej polityce rachunkowości opisać, jakie przyjęły zasady do ewidencji tych umów. W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości (KSR) wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości (zob. art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości).

Wykup przedmiotu leasingu użytkowanego na podstawie umowy stanowiącej
dla celów bilansowych umowę leasingu finansowego

Leasing finansowy jest to umowa, która spełnia przynajmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Przedmiot umowy leasingu finansowego wykazywany jest w księgach rachunkowych korzystającego jako składnik aktywów trwałych podlegających amortyzacji, a drugostronnie jako zobowiązanie finansowe. Odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje leasingobiorca według zasad określonych w art. 32 i 33 ustawy o rachunkowości.

Wartość początkową przedmiotu leasingu korzystający ujmuje w swoich księgach rachunkowych, zapisem:

         - Wn Konto 01 "Środki trwałe",
         - Ma konto 24-9/2 "Rozrachunki z finansującym
            z tytułu przedmiotu leasingu".

Jeżeli w wartości początkowej leasingowanego środka trwałego uwzględnił opłatę końcową, to w momencie jego wykupu w księgach rachunkowych może dokonać następujących zapisów:

   1) faktura z tytułu wykupu przedmiotu umowy leasingu:
      a) wartość netto:
         - Wn konto 24-9/2 "Rozrachunki z finansującym
            z tytułu przedmiotu leasingu",
         - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      b) kwota VAT podlegającego odliczeniu:
         - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
         - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      c) wartość ogółem opłaty końcowej:
         - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
         - Ma konto 24-9/1 "Rozrachunki bieżące z finansującym",
   2) zapłata za fakturę:
         - Wn konto 24-9/1 "Rozrachunki bieżące z finansującym",
         - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Powyższy sposób ewidencji przy wykupie przedmiotu umowy leasingu przez korzystającego po zakończeniu umowy zawierają postanowienia KSR nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa".

Ustawa o rachunkowości oraz KSR nr 5 nie określają szczegółowo, jak powinna przebiegać ewidencja księgowa w przypadku, gdy jednostka nie uwzględnia wartości wykupu w wartości początkowej przedmiotu leasingu. Jeżeli cena wykupu nie została uwzględniona w wartości początkowej przedmiotu leasingu w momencie wprowadzenia go do ewidencji bilansowej środków trwałych, to w momencie wykupu można:

Przepisy prawne Krajowe Standardy Rachunkowości,
w tym KSR nr 5, dostępne są w serwisie
www.przepisy.gofin.pl

   1) wartość wynikającą z faktury wykupu zarachować na zwiększenie
       uprzednio ustalonej wartości początkowej, zapisem:
      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub
   2) wyksięgować przedmiot umowy leasingu z ewidencji bilansowej,
       a ewentualną nieumorzoną wartość początkową odnieść w pozostałe
       koszty operacyjne i wprowadzić do ewidencji bilansowej nowy środek
       o wartości początkowej określonej w fakturze wykupu otrzymanej
       od finansującego.

Powyższe wskazówki stosuje się wyłącznie dla celów bilansowych. Jeśli po zakończeniu leasingu, który z punktu widzenia podatkowego jest leasingiem operacyjnym, jednostka (podatnik) wykupuje przedmiotu leasingu, to dla celów podatkowych - co do zasady - wprowadza go do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (prowadzonej dla celów podatkowych) jako nowy środek trwały i amortyzuje go zgodnie z przepisami ustawy podatkowej.

Wykup przedmiotu leasingu użytkowanego na podstawie umowy stanowiącej
dla celów bilansowych umowę leasingu operacyjnego

Przedmiot umowy leasingu operacyjnego jest zaliczany do środków trwałych u finansującego i ten dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Z kolei korzystający zalicza do kosztów bilansowych opłaty leasingowe. Jeżeli po okresie leasingu korzystający kupuje przedmiot leasingu, to ujmuje w księgach rachunkowych zakupiony środek trwały w wartości wynikającej z umowy, tj. w cenie nabycia (opłata końcowa), zapisem:

      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" lub 30 "Rozliczenie zakupu".

W przypadku gdy środek trwały podlega amortyzacji, amortyzuje się go zgodnie z zasadami bilansowymi i przyjętą polityką rachunkowości jednostki.

www.LeasingFinansowy.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60