leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016

Wartość początkowa samochodu w leasingu finansowym

Spółka zawarła umowę leasingu finansowego. Samochód został zarejestrowany przez leasingodawcę i przekazany spółce. Dzień po oddaniu przez nią samochodu do używania leasingodawca wystawił fakturę obciążającą spółkę kosztami rejestracji tego pojazdu. Czy spółka powinna podwyższyć wartość początkową pojazdu o wartość wydatków związanych z jego zarejestrowaniem?

Wartość początkowa samochodu w leasingu finansowym
rys. Wartość początkowa samochodu w leasingu finansowym

W opisanej sytuacji wydatków związanych z zarejestrowaniem samochodu nie należy uwzględniać w wartości początkowej środka trwałego w postaci pojazdu.

Ustawodawca nie określił dla korzystającego (leasingobiorcy) szczególnych zasad ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem umowy leasingu finansowego. Regulacje w zakresie opodatkowania stron umowy leasingu (art. 23a pkt 7 updof i art. 17a pkt 7 updop) odsyłają do zasad ogólnych wyrażonych odpowiednio w art. 22g updof i art. 16g updop.

W przypadku leasingu finansowego korzystający, ustalając wartość początkową środka trwałego, powinien stosować przepisy odnoszące się do nabycia środków trwałych w drodze kupna. Zatem wartość początkową środka trwałego, używanego na podstawie umowy leasingu finansowego, ustala się na podstawie art. 22g ust. 3 i 5 updof oraz art. 16g ust. 3 i 5 updop. Z reguły będzie nią wartość netto przedmiotu leasingu, która odpowiada sumie rat kapitałowych. Tak ustaloną wartość podatnicy mogą podwyższać o koszty naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji itp. W wartości początkowej uwzględnia się także cenę, po której korzystający ma prawo nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego okresu tej umowy oraz opłatę wstępną, gdyż jest to kwota należna finansującemu z tytułu zawartej umowy.

W przypadku kiedy podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony, nieodliczony VAT przypadający na część kapitałową będzie składnikiem wartości początkowej środka trwałego.

Zwróć uwagę!

Odsetkowa część opłat leasingowych - nie powiększa wartości początkowej środka trwałego, lecz podlega bezpośrednio zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

Samochód można przyjąć do używania (wprowadzić do ewidencji środków trwałych) nie wcześniej niż pod datą jego zarejestrowania. W opisanym stanie faktycznym leasingodawca przekazał leasingobiorcy (spółce) samochód zarejestrowany. W związku z tym leasingobiorca rozpoczął jego użytkowanie, a dopiero później poniósł koszty rejestracji pojazdu na podstawie faktury wystawionej przez leasingodawcę. Koszty związane z rejestracją samochodu poniesione zostały na podstawie faktury wystawionej po dniu przyjęcia przez spółkę pojazdu do używania, wobec tego koszty te nie będą wpływały na wartość początkową tego środka trwałego.

www.LeasingFinansowy.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60