leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016

Uproszczenia w księgowaniu umów leasingu

We wrześniu 2016 r. spółka z o.o. zawarła umowę leasingu maszyny. Dla celów bilansowych jest to leasing finansowy. Spółka spełnia jednak warunki do zastosowania uproszczenia, polegającego na klasyfikacji umów leasingu jak dla celów podatkowych. Jak powinna księgować fakturę za miesięczny czynsz, jeśli skorzysta z tego ułatwienia? Czy wartość tego czynszu należy odnosić bezpośrednio w koszty? Czy spółka powinna objąć maszynę ewidencją pozabilansową, skoro nie ujmie jej jako środka trwałego? (pytanie nr 1036579)

Jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe na mocy umowy, zgodnie z którą finansujący oddaje korzystającemu środki trwałe do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony i umowa spełnia co najmniej jeden z siedmiu warunków wskazanych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), to przedmiot umowy zalicza się do aktywów trwałych korzystającego. Wprowadza on wówczas przedmiot leasingu do ewidencji środków trwałych i amortyzuje.

W ustawie o rachunkowości przewidziano jednak pewne uproszczenie w klasyfikacji umów leasingu. Na mocy art. 3 ust. 6 tej ustawy, ułatwienie polegające na kwalifikacji umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych dotyczy:

1) jednostek (z wyjątkiem podmiotów określonych w art. 3 ust. 1e ustawy), które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

2) jednostek samorządu terytorialnego.

Skorzystanie z tego uproszczenia jest możliwe, o ile nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki (art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości). Przyjęcie go powinno zostać zapisane w zasadach (polityce) rachunkowości jednostki.

Gdy jednostka skorzysta z tego uproszczenia, to umowę leasingu kwalifikuje dla celów bilansowych według zasad podatkowych jako leasing operacyjny. Wówczas nie wprowadza przedmiotu leasingu do swoich ksiąg rachunkowych, lecz kwotą czynszu leasingowego obciąża koszty działalności operacyjnej. Wskazane jest, aby przedmiot leasingu objąć w tym przypadku ewidencją pozabilansową.

Przykład

Założenia

  1. We wrześniu 2016 r. spółka z o.o. zawarła umowę leasingu na używanie maszyny produkcyjnej o wartości rynkowej 62.000 zł. Dla celów podatkowych jest to leasing operacyjny, natomiast dla celów bilansowych - leasing finansowy. Spółka spełnia jednak warunki do zastosowania uproszczenia i traktuje ten leasing jako operacyjny również dla celów bilansowych.
     
  2. Z umowy wynika, iż leasingodawca będzie obciążał spółkę miesięczną ratą czynszu w kwocie brutto 1.230 zł (w tym VAT naliczony podlegający odliczeniu 230 zł).
     
  3. Spółka ewidencjonuje koszty tylko na kontach zespołu 4.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Przyjęcie maszyny do używania (ewidencja pozabilansowa): 62.000 zł 09-0 -
2. Faktura dokumentująca miesięczny czynsz:       
   a) wartość brutto faktury 1.230 zł 30 24
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 230 zł 22-2 30
   c) obciążenie kosztów ratą czynszu 1.000 zł 40 30

Księgowania

Uproszczenia w księgowaniu umów leasingu

Ewidencja pozabilansowa

Uproszczenia w księgowaniu umów leasingu

www.LeasingFinansowy.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60