leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016

Rozliczenie leasingu finansowego samochodu w księdze podatkowej

Podatnik wziął samochód ciężarowy w leasing finansowy. Jak ująć w księdze podatkowej prowadzonej metodą uproszczoną raty leasingowe oraz ubezpieczenie tego samochodu?

Samochód ciężarowy użytkowany przez podatnika (korzystającego) na podstawie umowy leasingu finansowego, o której mowa w art. 23f ustawy o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) stanowi jego środek trwały. Podatnik będzie od niego dokonywał odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów (księgowanych w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki"). Podstawowym elementem wartości początkowej środka trwałego w leasingu finansowym jest suma kapitałowych części opłat leasingowych wraz z ewentualną dopłatą wynikającą z opcji zakupu. Na wartość początkową środka trwałego mogą się składać również poniesione przed dniem przyjęcia go do używania wydatki związane z jego nabyciem, np. koszty transportu. Gdyby podatnik nie miał prawa do odliczenia VAT z faktur dotyczących leasingowanego samochodu (bo np. nabył go na cele działalności zwolnionej z opodatkowania VAT), w wartości początkowej należałoby też uwzględnić nieodliczony VAT przypadający na część kapitałową raty leasingowej. Natomiast nie uwzględnia się w wartości początkowej odsetek zawartych w ratach leasingowych, jako że te stanowią koszty uzyskania przychodów korzystającego. Nie ma przy tym znaczenia, czy część odsetkowa raty leasingowej została zapłacona przed dniem przekazania przedmiotu leasingu do używania, czy po tym dniu. Potwierdzeniem takiego stanowiska jest odpowiedź Ministerstwa Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. na pytanie naszego Wydawnictwa, w której czytamy: "(...) w leasingu finansowym, kapitałowa część raty leasingowej stanowi spłatę wartości początkowej leasingowanego środka trwałego. Nie jest zatem (...) kosztem podatkowym u korzystającego, z tym, że ma wpływ na podstawę amortyzacji. Natomiast (...) kosztem uzyskania przychodów u korzystającego jest odsetkowa część raty leasingowej (...)".

Jak już wskazano, część kapitałowa rat leasingowych nie może być kwalifikowana jako koszt podatkowy. Natomiast korzystający może zaliczać bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów odsetkową część tych rat i wpisywać ją w kolumnie 13 księgi. W sytuacji gdyby nie miał prawa do odliczenia VAT z faktur dotyczących rat leasingowych, nieodliczony VAT przypadający na część odsetkową zwiększy kwotę kosztu księgowaną w kolumnie 13. Skoro podatnik stosuje metodę uproszczoną ewidencji kosztów, tj. wskazaną w art. 22 ust. 4 i ust. 6b ustawy o pdof, koszty te ujmie w dacie poniesienia, czyli dacie wystawienia faktur je dokumentujących.

Koszty ubezpieczenia samochodu ciężarowego w leasingu finansowym także podlegają ujęciu w kolumnie 13 księgi. Podatnik prowadzący księgę metodą uproszczoną ujmie je pod datą wystawienia polisy.

Ponieważ w sytuacji opisanej w pytaniu rzecz dotyczy leasingu finansowego samochodu ciężarowego, nie mają tu zastosowania przepisy art. 23 ust. 1 pkt 4 i pkt 47 ustawy o pdof.

Przykład

Założenia

  1. Podatnik prowadzący księgę podatkową zawarł umowę leasingu finansowego samochodu ciężarowego. Łączna wartość netto opłat leasingowych wynosi 100.000 zł (w tym 10.000 zł to część odsetkowa). Wartość początkową samochodu w kwocie 90.000 zł podatnik ujął w ewidencji środków trwałych pod datą przekazania go do używania. Miesięczne odpisy amortyzacyjne to 1.500 zł.
     
  2. Podatnik zawarł też umowę ubezpieczenia OC i AC tego samochodu.
     
  3. Koszty w księdze ujmowane są zgodnie z metodą uproszczoną.

Zapisy w księdze podatkowej

W kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" podatnik będzie wpisywał:

- miesięczne odpisy amortyzacyjne w wysokości 1.500 zł, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych - pod datą ostatniego dnia danego miesiąca,
- kwoty stanowiące część odsetkową rat leasingowych - pod datą wystawienia faktur je dokumentujących.

W kolumnie 13 podatnik wpisze też koszt ubezpieczenia samochodu - pod datą wystawienia polisy.

www.LeasingFinansowy.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60