leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016

Przekazanie przedmiotu leasingu finansowego na podstawie umowy cesji

Jesteśmy spółką z o.o., która chce przekazać spółce "córce" samochód osobowy będący w użytkowaniu na podstawie umowy leasingu. Bilansowo jest to leasing finansowy, a podatkowo – operacyjny. Do końca umowy leasingu pozostały jeszcze 2 lata, w związku z czym samochód jest tylko częściowo zamortyzowany. Jak zaksięgować operacje związane z cesją umowy leasingu?

W związku z zawarciem cesji umowy leasingu finansowego, zobowiązanie z tytułu przedmiotu umowy, widniejące w księgach dotychczasowego korzystającego, powinno zostać odniesione na pozostałe przychody operacyjne. Natomiast wartość netto przedmiotu leasingu należy odpisać w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Według definicji zawartej w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" (KSR nr 5), cesja leasingu jest to umowa między finansującym a osobą trzecią (nowym korzystającym), na podstawie której finansujący przenosi swoją wierzytelność, którą ma w stosunku do dotychczasowego korzystającego, na stronę trzecią (nowego korzystającego). W wyniku zawarcia cesji umowy leasingu następuje przeniesienie przez dotychczasowego leasingobiorcę prawa do używania przedmiotu leasingu oraz obowiązku uiszczania opłat leasingowych na nowego leasingobiorcę.

W przypadku gdy umowa leasingu z bilansowego punktu widzenia zakwalifikowana zostanie jako leasing finansowy, przedmiot tej umowy korzystający ujmuje w ewidencji środków trwałych, drugostronnie zarachowując zobowiązanie wobec leasingodawcy z tytułu rat kapitałowych (zapisem: Wn konto 01, Ma konto 24-9). Od przedmiotu leasingu korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych, stosując zasady ogólne określone w art. 32 i 33 ustawy o rachunkowości. W związku z tym, w momencie zawarcia umowy cesji leasingu finansowego, jednostka – jako dotychczasowy korzystający – zobowiązana jest do wyksięgowania przedmiotu leasingu z ewidencji bilansowej środków trwałych.

Kalkulatory
Kalkulatory amortyzacji dostępne są
w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl
w zakładce Kalkulatory w podatku dochodowym

Z pytania wynika jednak, iż w momencie zawarcia takiej cesji przedmiot leasingu nie został jeszcze całkowicie zamortyzowany. W związku z tym jego wartość netto (niezamortyzowana) powinna obciążyć pozostałe koszty operacyjne (Wn konto 76-1). Natomiast nierozliczone zobowiązanie wobec finansującego z tytułu przedmiotu umowy powinno zostać odniesione na pozostałe przychody operacyjne (Ma konto 76-0). Ewidencja tego zdarzenia w księgach rachunkowych jednostki może przebiegać zapisami:

   1) wyksięgowanie przedmiotu leasingu z ewidencji bilansowej
        środków trwałych:
      a) wartość początkowa:
         – Ma konto 01 "Środki trwałe",
      b) dotychczasowe umorzenie:
         – Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",
      c) wartość netto (nieumorzona):
         – Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
   2) wyksięgowanie nierozliczonego zobowiązania wobec finansującego:
         – Wn konto 24-9/2 "Rozrachunki z finansującym
            z tytułu przedmiotu leasingu",
         – Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

www.LeasingFinansowy.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60